Nội bộ

Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Scaned_PDF(37)
Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 2. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Xem thêm
Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

1. Giấy mời 2. Chương trình họp 3. Giấy UQ dự ĐHCĐ 2017 4. Giấy UQ nhận cổ tức 5. Quy chế làm việc 6. ...
Xem thêm
Báo cáo tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2016

1.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc 2.báo cáo kiểm toán độc lập 3.bảng cân đối kế toán 4.BC kết quả hoạt động kinh doanh ...
Xem thêm
Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016: NQ ĐHCĐ 2016
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2015

1/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: IMG_0012 2/ Báo cáo kiểm toán: IMG_0013 3/ Bảng cân đối kế toán: IMG_0014 4/ Báo cáo kết quả hoạt ...
Xem thêm
Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

Tài liệu gửi cổ đông năm 2016

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông (kèm chương trình đại hội):  IMG_0007 2. Giấy uỷ quyền nhận cổ tức: IMG_0008 3. Giấy uỷ ...
Xem thêm
Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015

IMG Scaned_PDF(95)IMGNghị quyết và Biên bản Đại hội cổ đông năm 2015
Xem thêm
Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

Tài liệu gửi cổ đông năm 2015

Tài liệu gửi cổ đông năm 2015 Scaned_PDF(95) Tai lieu gui co dong 2015 IMG
Xem thêm