HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 22/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023.

Về tham dự Hội nghị có đ/c Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, đ/c Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam, các đ/c ủy viên Hội đồng quản trị, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc cùng hơn 50 đại biểu đại diện cho trên 300 người lao động trong toàn Công ty đã về dự đại hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty phối hợp BCH Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt và đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động, phổ biến và cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định, Nghị định của Chính phủ nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động; động viên tinh thần và thăm hỏi, hỗ trợ đến người lao động; tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch hè, Ngày hội Vinafor… nhằm tạo điều kiện để người lao động có thời gian giao lưu, gặp gỡ, gắn bó và có động lực hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất của Công ty.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc  Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2023, tiếp tục triển khai, quán triệt, học tập phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủi phát động; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên và người lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh; các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023, thường xuyên quan tâm cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc; thực hiện tốt các chế độ chính sách và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động, công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền, quán triệt và phát động các nội dung nêu trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Đồng chí Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: VPCT