Thông tin nội bộ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 205-TB tham dự 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:Giấy ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 203-Tb chốt ds cổ đông 2023
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

BCTC 2022
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 BCTC 2021
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 BCTC kiểm toán năm 2020
Xem thêm
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

BB họp ĐHĐCĐ năm 2020
Xem thêm
Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019. Tải tại đây  báo cáo tài chính 2019 Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải tại đây thuyết minh
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính 2018 Tải tại đây! Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải file tại đây!
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên 2014 Scaned_PDF(94) Báo cáo thường niên 2015 Scaned_PDF(92) Báo cáo thường niên 2016 Scaned_PDF(91)
Xem thêm