Thông tin nội bộ

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

Xem tại đây: HĐQT 27-TB chi trả cổ tức 2023
Xem thêm
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Ngày 27/5/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại ...
Xem thêm
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 22/4/2023, BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023- 2028 ...
Xem thêm
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 22/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Về tham dự Hội nghị có ...
Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đai hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, các cổ ...
Xem thêm
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Giấy mời dự Đại hội đồng cổ đông kèm Chương trình đại hội: HĐQT 205-TB tham dự 2. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:Giấy ...
Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Thông báo chốt danh sách cổ đông: HĐQT 203-Tb chốt ds cổ đông 2023
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

BCTC 2022
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 BCTC 2021
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 BCTC kiểm toán năm 2020
Xem thêm