Doanh nghiệp cần hỗ trợ kết nối, xác minh khách hàng ở thị trường quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới là giải pháp cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kết nối thị trường và xác minh năng lực khách hàng ở nước ngoài cần có sự hỗ trợ của các bộ, ngành và văn phòng đại diện đặt tại các nước đó.