Nội bộ

Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

Thư mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2012

Các nội dung chính : 1. Xin ý kiến và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty do Ông Cao ...
Xem thêm
Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Thư mời tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2010 – Báo cáo hoạt động KD năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011:Download
Xem thêm
Thông báo về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinafor Đà Nẵng

Thông báo về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinafor Đà Nẵng

Thông báo về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Vinafor Đà Nẵng: Download
Xem thêm
Báo cáo tài chính quyết toán đến ngày 31/12/2012

Báo cáo tài chính quyết toán đến ngày 31/12/2012

Báo cáo của ban Tổng Giám đốc: IMG_0010 Báo cáo kiểm toán: IMG_0011 Bảng cân đối kế toán: IMG_0012 Báo cáo kết quả kinh doanh: IMG_0013 Báo cáo ...
Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng
Xem thêm