PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC CẢNH LÀM VIỆC VỚI VINAFOR VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2021

Sáng 9/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh làm việc với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) về xây dựng kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đầu tư – phát triển năm 2021 và chiến lược giai đoạn 2021 – 2025.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các vụ: Nông nghiệp, Tổng hợp, Tổ chức – cán bộ, Pháp chế và kiểm soát nội bộ và Văn phòng Ủy ban. Về phía Vinafor có, ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc, lãnh đạo Tông công ty cùng các ban, đơn vị của Vinafor

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phí Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafor cho biết, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai, bão lũ có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban, quyết tâm của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động tại doanh nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Bên cạnh đó, Vinafor đã đã thực hiện tốt các chỉ thị của Chính phủ, chỉ đạo của các Bộ, ban, ngành và Ủy ban về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổng công ty đã chủ động xây dựng, báo cáo Ủy ban về một số định hướng xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch giai đoạn 5 năm (2021 – 2025). Thời gian tới, với dự báo tình hình kinh tế xã hội sẽ khả quan hơn, Vinafor sẽ triển khai kế hoạch đầu tư phát triển theo định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2035 với mục tiêu mở rộng quỹ đất, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất lâm nghiệp và chế biến gỗ xuất khẩu; duy trì và phát triển ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh chính.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc Vinafor đưa ra một số đề xuất với Lãnh đạo Ủy ban xem xét báo cáo Chính phủ nhằm hỗ trợ Vinafor hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp gồm: Tiếp tục hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất lâm nghiệp đối với các đơn vị lâm nghiệp do hoạt động sản xuất, kinh doanh một phần thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội cho các đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số và an ninh quốc phòng biên giới; Sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn một số quy định của pháp luật cho phù hợp với thực tế để hỗ trợ các Tập đoàn, Tổng công ty trong việc tái cơ cấu, thoái vốn; Hỗ trợ Tổng công ty mở rộng hợp tác đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động liên doanh, liên kết và tham gia sắp xếp các đơn vị lâm nghiệp tại các địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng đã tham gia ý kiến về công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nghiệp 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, việc thực hiện chế độ tiền lương cho người lao động… tại Vinafor.


Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu vốn trong đó có Vinafor. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thiên tai bão lũ tại miền Trung, Tây Nguyên thời gian qua, các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã đạt và vượt kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao. Đây là những nỗ lực, cố gắng rất lớn của doanh nghiệp.

Về xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2021, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc cảnh đề nghị Tổ đại diện vốn nhà nước phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng công ty đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm hướng tới kết quả sản xuất, kinh doanh tốt hơn trong năm 2021, vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:


Ông Lê Quốc Khánh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Vinafor


Ông Nguyễn Quế Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Nông nghiệp


Ông Nguyễn Ngọc Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – cán bộ


Ông Lê Văn Khiên – Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp


Bà Vũ Thị Nhung – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp ché, kiểm soát nội bộ


Nguồn Cmsc.gov.vn