Đại hội Đảng Bộ Công Ty Cổ Phần Vinafor Đà Nẵng lần thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng lần thứ VIII , nhiệm kỳ 2020-2025

  Ngày  19.05.2020 vừa qua, Đảng bộ Công ty cổ  phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Đảng Bộ Công ty lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, tốt đẹp. Về tham dự Đại hội ngoài tất cả các đảng viên của Đảng bộ Công ty còn có các đồng chí đại diện trong Đảng Ủy khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Tại Đại hội đã trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, các thảo luận về số lượng tiêu chuẩn , cơ cấu ban chấp hành khóa mới đồng thời tiến hành ứng cử, đề cử, bầu cử và công bố Ban chấp hành mới cùng các chức danh có liên quan đến Đại hội.

Ban chấp hành mới mắt Đại hội