CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 20 và 21/7 tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổ chức thành công tốt đẹp.


                                                                         Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại Hội

                                     Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam 
                                                             lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tham dự Đại hội:
Về phía Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN (Công đoàn NN&PTNT) có đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn NN&PTNT, cùng đại diện các Ban, Văn phòng Công đoàn NN&PTNT, đại diện một số công đoàn trực thuộc Công đoàn NN&PTNT.
Về phía Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn T&T có đồng chí Đỗ Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.
Về phía Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Tổng công ty) có đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trưởng các phòng, ban Tổng công ty, các đồng chí là giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty.
Về phía Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Công đoàn Tổng công ty) có đồng chí Trần Quốc Tuấn – Ủy viên BCH Công đoàn NN&PTNT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoá V nhiệm kỳ 2017 – 2023; cùng các đồng chí trong BTV, BCH, UBKT và 110 đại biểu, đại diện cho 3.000 đoàn viên của Công đoàn Tổng công ty.
Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Quốc Tuấn – Ủy viên BCH Công đoàn NN&PTNT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoá V nhiệm kỳ 2017 – 2023 nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. Đại hội sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, lao động và hoạt động trong 5 năm tới của Công đoàn Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Tổng công ty bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện với nhiều khó khăn, thử thách, song với sự quyết tâm của cả hệ thống từ Công đoàn Tổng công ty đến các Công đoàn cơ sở; sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy Tổng công ty và Ban Thường vụ Công đoàn NN& PTNT… Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Tại Đại hội này, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V (2017 – 2023), phương hướng nhiệm vụ khóa VI (2023 – 2028); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa V, thảo luận tham gia ý kiến vào sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V Công đoàn NN&PTNT. Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận đóng góp ý kiến, để làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung của báo cáo.
Tại Đại hội, đồng chí Trần Thúy Nguyệt – Ủy viên BCH, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty khoá V đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2023 – 2028.
Hiện nay, tổ chức Công đoàn Tổng công ty có 3000 đoàn viên công đoàn với 30 công đoàn cơ sở trực thuộc trong đó có 1 Công đoàn cơ sở mới được thành lập năm 2022, hoạt động tại các đơn vị có loại hình doanh nghiệp khác nhau đóng trên địa bàn của gần 20 tỉnh, thành phố, trải dài từ tỉnh biên giới Lạng Sơn đến duyên hải miền Trung, từ vùng núi Tây Nguyên, đến miền Đông Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên, người lao động. Tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động; vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao. Hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, lao động đã và đang đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.
Với nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động toàn Tổng công ty thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, Công đoàn Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2023 đề ra.
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo quy định, phối hợp tổ chức cuộc đối thoại giữa người sử dụng và người lao động để trao đổi, thảo luận, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của người lao động. Trong đó có những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động như chế độ lương, thưởng, chính sách nhân viên, nội quy kỷ luật, định mức lao động…
Công đoàn Tổng công ty thường xuyên phối hợp với chuyên môn quan tâm, chăm lo đến đời sống, thu nhập của người lao động. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, hoạt động của công đoàn các cấp gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp cùng các đơn vị nỗ lực đảm bảo việc làm, chế độ cho người lao động. Tổng công ty đã hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 với số tiền trên 3 tỷ đồng; Tổng công ty ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Chính phủ với số tiền là: 5 tỷ đồng; Công đoàn Tổng công ty đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 600 triệu đồng…
Ngoài ra, Công đoàn Tổng công ty đã phối hợp hiệu quả cùng chính quyền các cấp triển khai các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, tổ chức tháng Công nhân gắn với tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động.
Về công tác thi đua – khen thưởng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Tổng công ty được Tổng Liên đoàn, Công đoàn NN&PTNT tặng cờ thi đua nhiều năm; nhiều tập thể, cá nhân tại CĐCS được tặng cờ, bằng khen, giấy khen của công đoàn cấp trên; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Công đoàn NN&PTNT tôn vinh, khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất, phụ nữ hai giỏi và xây dựng đời sống gia đình văn hóa.
Công tác nữ công cũng là một trong những hoạt động Công đoàn Tổng công ty quan tâm chú trọng, đã bám sát chương trình công tác trọng tâm về công tác nữ công và bình đẳng giới hằng năm của Công đoàn NN&PTNT.
Đồng thời, Đại hội cũng nghe các đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc trình bày các tham luận về các vấn đề đổi mới trong hoạt động công đoàn tại cơ sở cũng như chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình thực tế mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Đại hội cũng đã thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội, tổng hợp ý kiến, đóng góp vào văn kiện Đại hội Công đoàn NN&PTNT khóa VI (2023-2028).


                        Đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội
Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu cảm ơn Công đoàn Tổng công ty trong suốt thời gian qua đã đồng hành cùng Đảng ủy, ban lãnh đạo, thường xuyên động viên, chăm lo cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động yên tâm cống hiến vì sự phát triển chung của Tổng công ty.
Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đề nghị Công đoàn Tổng công ty cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt đến đoàn viên, người lao động nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, chủ trương, định hướng của Đảng ủy, HĐQT Tổng công ty.
Bên cạnh đó, cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn trong tham gia quản lý Tổng công ty, đơn vị; Tổ chức phát động các phong trào thi đua tăng năng xuất lao động góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty hàng năm; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp và công tác an sinh xã hội.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, tăng cường hướng về cơ sở, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty, đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên.

                    Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn NN&PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn NN&PTNT ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023. Trong đó, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, người lao động Tổng công ty đã đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tích, đóng góp vào thành công chung của Tổng công ty trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Bên cạnh đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn Tổng công ty vẫn đảm bảo công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa trong toàn tổng công ty.
Đ/c Phó Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty cũng như các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Công đoàn NN&PTNT đề nghị Công đoàn Tổng công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất trong các hoạt động công đoàn, tăng cường phát triển đoàn viên. Ngay sau Đại hội, Công đoàn Tổng công ty phải đặc biệt quan tâm việc xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, các cán bộ công đoàn phải được đào tạo bồi dưỡng, chăm lo, phát triển về năng lực nghiệp vụ nhằm đáp ứng với tình hình mới, bối cảnh mới của tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả các nội dung, phương hướng trong Nghị quyết Đại hội.

                           Đồng chí Đỗ Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn T&T
phát biểu tại Đại hội

Với những kết quả xuất sắc đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, dịp này, Đại hội đã vinh danh, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn VINAFOR nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tri ân những đóng góp của các Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2017-2023.

Đ/c Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách CĐN trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn LĐVN cho đ/c Lê Quốc Khánh – TV HĐQT, TGĐ Tổng công ty Lâm nghiệp VN về thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua lao động giỏi và xây                                                                 dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022


Đồng chí Lê Quốc Khánh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
tặng hoa các đồng chí trong BCH, UBKT khóa V không tái cử

Trên tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn NN&PTNT lần thứ VI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Công đoàn Tổng công ty đã đón nhận nhiều lẵng hoa tươi chúc mừng Đại hội của Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi VN, Công đoàn TCT Rau quả, nông sản, các CĐCS: Cơ quan TCT, Cty Lâm nghiệp Hòa Bình, Cty MDF Vinafor Gia Lai, Cty Lâm nghiệp Đình Lập, Cty Lâm nghiệp Ba Tơ, Cty Lâm nghiệp La Ngà, Cty CP Cẩm Hà, Cty CP Lâm nghiệp 19, Cty CP Vinafor Đà Nẵng, Cty CP Vinafor Sài Gòn, đây là những món quà tươi đẹp nhất của tinh thần đoàn kết, đại diện cho toàn thể cán bộ, đoàn viên với Công đoàn Tổng công ty

BCH Công đoàn Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất và bầu ra Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Trần Thúy Nguyệt được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Đ/c Phí Mạnh Cường – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Tổng công ty Lâm                                                          nghiệp Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xác định trong nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Trần Thúy Nguyệt kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hết mình, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn VINAFOR cũng như các nhiệm vụ của Công đoàn NN&PTNT và Đảng ủy Tổng công ty giao phó.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
                             Đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn NN&PTNT
tặng hoa chúc mừng Đại hội

                                                     Đảng ủy – Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa chúc mừng Đại hội

                             Đồng chí Đỗ Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng Ban Tổng giám đốc 
                               Công ty cổ phần Tập đoàn T&T thay mặt Tập đoàn T&T tặng hoa chúc mừng Đại hội

                     Đồng chí Bùi Thu Hà đại diện Công đoàn Cơ quan Tổng công ty phát biểu tham luận tại Đại hội


                  Đồng chí Huỳnh Thế Vinh – Chủ tịch CĐCS Cty CP Vinafor Đà Nẵng  phát biểu tham luận tại Đại hội