(Tiếng Việt) VINAFOR TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG VÌ MỘT XÃ HỘI NGÀY CÀNG TỐT ĐẸP