(Tiếng Việt) TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG LỄ PHÁT ĐỘNG “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2022”