HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Ngày 27/5/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hòa, UVBTV, Phó bí thư đảng ủy khhu CNC và các KCN và đồng chí Nguyễn Thuận – UVBTV, CNUBKT phụ trách khối Dịch vụ, Đảng ủy Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, đại diện các đoàn thể chính trị xã hội và toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ Công ty đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 năm rưỡi triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết có thể khẳng định Đảng bộ đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội lần thứ III Đảng bộ Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, người lao động đang công tác tại đơn vị; 100% tham gia học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy làm tốt công tác phát triển đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác đánh giá xếp loại, khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; tăng cường đoàn kết nội bộ; sinh hoạt chuyên đề đều đặn;…

Hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của Đảng viên về vai trò của Đảng bộ trong xây dựng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị; về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hòa đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong thời gian vừa qua; đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục nâng cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Đảng viên trẻ đủ bản lĩnh; tiếp tục lãnh đạo, định hướng, tạo điều kiện các Đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước;…

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Đức Huy – Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hòa; sẽ vận dụng và tiếp tục lãnh đạo Đảng viên, người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đề nghị các Đảng viên, người lao động tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong việc học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết; tích cực nghiên cứu, kiến nghị nhằm phát triển Công ty trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Hoà – UVBTV, Phó Bí thư đảng uỷ khu CNC và CKCN Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Nguồn: VPCT