Uncategorized

Doanh nghiệp gỗ trước sức ép tăng giá thành sản phẩm

Doanh nghiệp gỗ trước sức ép tăng giá thành sản phẩm

Giống như các ngành công nghiệp sản xuất khác trong nước như sắt, thép hay hóa chất, trong thời gian vừa qua, nguyên liệu ngành ...
Xem thêm
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 03/2021

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 03/2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 3,788 tỷ USD, ...
Xem thêm
Quý I/2021: Ngành gỗ xuất siêu 3,059 tỷ USD

Quý I/2021: Ngành gỗ xuất siêu 3,059 tỷ USD

Trong quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam đạt 3,788 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ ...
Xem thêm
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Sáng 20/4/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. ...
Xem thêm
XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 02/2021

XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG THÁNG 02/2021

Trong 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của nước ta đạt 2,268 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ...
Xem thêm
Điểm danh các tỉnh, thành đạt giá trị xuất khẩu gỗ lớn năm 2020

Điểm danh các tỉnh, thành đạt giá trị xuất khẩu gỗ lớn năm 2020

Năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) đạt gỗ 12,3 tỷ USD là sự đóng góp của cộng đồng doanh ...
Xem thêm
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM NĂM 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng 12/2020 lập ...
Xem thêm
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII: KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII: KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

Tại phiên bế mạc Đại hội XIII, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ...
Xem thêm
TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 11 THÁNG NĂM 2020

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM TRONG 11 THÁNG NĂM 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong tháng ...
Xem thêm
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020 CỦA ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

Ngày 14/01/2021 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 ...
Xem thêm