Tin tức công ty

Thư mời báo giá dịch vụ thẩm định đối với tài sản cố định

Thư mời báo giá dịch vụ thẩm định đối với tài sản cố định

Xen tại đây cv đi 301-chào giá thẩm định TSCĐ
Xem thêm
THƯ MỜI BÁO GIÁ TRỒNG RỪNG

THƯ MỜI BÁO GIÁ TRỒNG RỪNG

Xem thêm
Doanh nghiệp cần hỗ trợ kết nối, xác minh khách hàng ở thị trường quốc tế

Doanh nghiệp cần hỗ trợ kết nối, xác minh khách hàng ở thị trường quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc tiếp cận các thị trường xuất khẩu mới là giải pháp cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kết ...
Xem thêm
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Ngày 20 và 21/7 tại Hải Phòng, Đại hội lần thứ VI Công đoàn Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã ...
Xem thêm
HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Ngày 27/5/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại ...
Xem thêm
Thư mời báo giá

Thư mời báo giá

Thư mời báo giá  
Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023:  HĐQT 01-BBH ĐHĐCĐ 2023  Nghị quyết  Đại hội đồng cổ đông năm 2023: HĐQT 02-NQ ĐHĐCĐ 2023
Xem thêm
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 22/4/2023, BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2023- 2028 ...
Xem thêm
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 22/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Về tham dự Hội nghị có ...
Xem thêm
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Ngày 21/4/2023, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Đai hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028. Tại Đại hội, các cổ ...
Xem thêm