Thông tin nội bộ

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 BCTC 2021
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 BCTC kiểm toán năm 2020
Xem thêm
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

BB họp ĐHĐCĐ năm 2020
Xem thêm
Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019. Tải tại đây  báo cáo tài chính 2019 Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải tại đây thuyết minh
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính 2018 Tải tại đây! Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải file tại đây!
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017
Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Báo cáo thường niên 2014 Scaned_PDF(94) Báo cáo thường niên 2015 Scaned_PDF(92) Báo cáo thường niên 2016 Scaned_PDF(91)
Xem thêm
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG

Scaned_PDF(1) Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty Cp Vinafor ĐN
Xem thêm
Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Thông báo V/v chuyển đổi từ giấy chứng nhận cổ phiếu vô danh sang sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vinafor ĐN

Scaned_PDF(37)
Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN BỘ
Xem thêm