Nội bộ

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2022

HĐQT 132-TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020 BCTC kiểm toán năm 2020
Xem thêm
Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng ngày 27/4/2021, tại trụ sở Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng – số 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà ...
Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Biên bản họp ĐHĐCĐ : BB họp ĐHĐCĐ năm 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Các tài liệu Đại Hội đồng cổ đông năm 2021: 1 Thông báo mời họp: HĐQT 80-TB tham dự ĐHĐCĐ 2021+ Chương trình họp 2.Giấy ủy ...
Xem thêm
Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2021

Thông báo chốt danh sách cổ đông HĐQT 78-TB chốt danh sách cổ đông
Xem thêm
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông năm 2020

BB họp ĐHĐCĐ năm 2020
Xem thêm
Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo tài chính 2019. Tải tại đây  báo cáo tài chính 2019 Thuyết minh báo cáo tài chính. Tải tại đây thuyết minh
Xem thêm
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020
Xem thêm
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo về quy chế làm việc, tình hình tài chính, các phương án, báo cáo và kết quả về kế hoạch sản xuất của ...
Xem thêm