Hội nghị người lao động năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFOR ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2017

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 119 ngày 21/12/2016 v/v tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp VN. Sau khi thống nhất giữa Lãnh đạo công ty và Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn, ngày 19/03/2017, tại trụ sở 1081 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2017, để đánh giá tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Đến dự với Hội nghị gồm có:

+ Đại biểu Tổng công ty:
– Ông Lương Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Cty lâm nghiệp Việt Nam.
– Ông Phí Mạnh Cường: Tổng giám đốc Tổng Cty lâm nghiệp Việt Nam.
– Ông Trần Quốc Tuấn: Chủ tịch CĐ Tổng Cty lâm nghiệp Việt Nam
+ Đại biểu Công ty:
– Ông Hà Xuân Mai: Phó Tổng giám đốc Tổng Cty lâm nghiệp Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
– Ông Nguyễn Đức Huy: Bí thư Đảng ủy, UV HĐQT, TGĐ Công ty.
– Các Ông bà trong HĐQT, Đ/ủy Công ty, Ban kiểm soát Cty, các Phó TGĐ, Trưởng, Phó Phòng ban Cty, Giám đốc, phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị thành viên của Cty.
– Các Ông bà BCH CĐ Cty, BCH CĐ cơ sở thành viên, BCH Hội CCB, CLB Cựu Quân nhân Cty, BCH Đoàn TNCSHCM XNCBG Vinafor ĐN và các Đại biểu ưu tú toàn Cty.Hội nghị đã thống nhất cao với nội dung các báo cáo đánh giá kết quả SXKD, báo cáo kết quả thực hiện chế độ chính sách người lao động, báo cáo một số chỉ tiêu tài chính, quỹ phúc lợi, báo cáo kết quả hoạt động của Ban đối thoại và tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2016. Các ý kiến tham gia, phát biểu của NLĐ tại Hội nghị đều tập trung cho việc nâng cao chế độ hưởng thụ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ và trách nhiệm của NLĐ cũng phải đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam đã đánh giá cao kết quả đạt được của công ty năm 2016, ghi nhận những nỗ lực và đóng góp lớn của NLĐ công ty; dự báo và phân tích những khó khăn trong năm 2017 của nền kinh tế nói chung và ngành lâm nghiệp nói riêng. Lãnh đạo Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam mong muốn Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ công ty tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khắc phục một số tồn tại đã nêu trong các báo cáo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ Tổng công ty đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và các giải pháp thực hiện do lãnh đạo Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam và lãnh đạo Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị được Hội nghị biểu quyết thông qua 100%; nội dung phát động thi đua phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ của công ty năm 2017 do Công đoàn công ty phát động cũng được toàn thể Hội nghị hưởng ứng thực hiện.