Đoàn Doanh Nghiệp Quận Ehime Nhật Bản Đến Thăm Và Làm Việc Tại Vinafor Đà Nẵng

Tổng Giám Đốc Công Ty : Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Tổng Giám Đốc :Ông Trương Phi Cường, GĐ Xí Nghiệp Ông Nguyễn Đức Trung đón và làm việc với đoàn Doanh Nghiệp Quận Ehime Nhật Bản 2014.