Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng hành nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 8/4/2015, Đảng bộ Công ty Cổ phần Vinafor Đà Nẵng đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 gồm tất cả các Đảng viên của Đảng Bộ và các đại biểu của Đảng Ủy Khối Doanh Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng.

Một số hình ảnh:

Ông Nguyễn Đức Huy – Bí Thư Đảng Ủy phát biểu

Ông Trương Phi Cường – Phó tổng giám đốc phát biểu 

Ban chấp hành đảng bộ Công ty ra mắt